Czym kończy się ukończenie rocznego kursu?

Roczny (dwa semestry, 9 miesięcy) kurs kończy się obroną pracy i egzaminem końcowym przeprowadzanym przez komisję składającą się z wykładowców Szkoły Linuxa. Pozytywnie zdany egzamin oraz obroniona praca uprawniają do otrzymania certyfikatu ukończenia Szkoły Linuxa.
Promocja: zwrot kosztów przystąpienia do egzaminu LPI.

Współpracujemy

Szkolimy na: